Misiunea scolii

  Școala noastră oferă o educație bazată pe echitate și profesionalism, în care explorăm valorile și potențialul fiecărui elev astfel încât să dobândească autonomie intelectuală, morală și culturală, solidaritate şi atitudine pozitivă faţă de învăţare, care asigură dezvoltarea unei identități complexe din perspectivă națională, europeană și globală.

Viziunea școlii

  Ne propunem să realizăm armonizarea educației cu starea de bine și tehnologiile digitale pentru a forma elevi fericiți și sănătoși care să se dezvolte în toate domeniile necesare împlinirii în societate și să utilizeze competențele cheie ca resursă în performața popriilor acțiuni.

La multi ani,
ROMANIA !

Școala noastră va avea porțile deschise pentru nevoile în continuă schimbare ale tuturor beneficiarilor educației.

Obiectivele noastre

 • Asigurarea calității demersurilor educative în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora în spiritul educației inclusive și a valorilor democrației;
 • Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare în care elevii să se simtă valorizati și reponsabilizați;
 • Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin derularea de programe şi proiecte educative de cooperare națională și internaţională;
 • Organizarea întregii activități a școlii în jurul beneficiarilor iar calitatea să reprezinte elementul fundamental în programele și proiectele/parteneriatele educaționale ale scolii;
 • Susținerea furnizării de formare profesională pentru creșterea oportunităților învățării pe tot parcursul vieții

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

 • 18 săli de clasă
 • 5 Laboratoare: Informatica Biologie, Chimie, Fizică, AEL
 • 1 Cabinet Club European;
 • 1 Bibliotecă; 
 • Semiinternat
 • Sală de mese amenajată pentru elevii de la semiinternat.
 • 1 Cabinet medical
 • 1 Cabinet stomatologic
 • 1 Cabinet psihopedagogic
 • 1 mini-teren de fotbal;
 • 1 sală amenajată pentru gimnastică.

Şcoala Gimnazială “ Geo Bogza” şcolarizează copii, cu vârstă între 6 şi 15 ani , pentru :

a) învăţământ primar : clasa pregătitoare şi clasele I-IV;

b) învăţământ gimnazial : clasele V-VIII

 • „EDUCAȚIE  PENTRU  VIAȚĂ” – program tip semiinternat – susținut de Primăria Sector 1, organizat pentru clasele pregătitoare și I – IV
 • Limba Engleză
 • Cursuri de teatru
 • Dans Modern
 • Aikido
 • Îmbunătățirea nivelului de alfabetizare funcțională pentru cel puțin 80% din elevii unității pană în anul 2026. 
 • Creșterea abilităților de dezvoltare a competențelor cheie pentru minim 80% din elevii unității până în anul 2026. 
 • Dezvoltarea competențelor digitale de bază pentru cel puțin 80% dintre absolvenții de clasa a VIII-a până în anul 2026. 
 • Creșterea cu minim 25 % a implicării  elevilor în acțiuni civice și sociale în următorii 2 ani. 
 •  Îmbunătățirea rezultatelor școlare (participare, rezultatele învățării și starea de bine) de la nivelul satifăcător la un nivel bun pentru elevii aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile, până în anul 2026. 

Aniversarea a 150 de ani de la atestarea documentară a Şcolii Gimnaziale „Geo Bogza”

Discursul rostit de către d-na director, prof. Aurelia Abaluta