„Art & Culture-School Event”

        În  cadrul Proiectului  European Comenius Regio „Art & Culture-School Event” derulat de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care are ca scop formarea  competenţelor  de lucru cu elevii în domeniul artistic, şcoala noastră a primit cu multă căldură vizita partenerilor turci.
       Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea cadrelor didactice din cele două regiuni partenere, Turcia şi România, în vederea dobândirii abilităţilor necesare pentru a aborda patrimoniul cultural combinat şi integrat cu educaţia artistică, prin metode informale şi non-formale. Proiectul reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice în toate domeniile curriculare ale şcolii. De asemenea, proiectul va conduce la experienţe de învăţare,  noi practici de predare, concepute pentru a motiva elevii şi a încuraja implicarea lor, de a facilita dezvoltarea de noi competenţe şi abordări referitoare la managementul evenimentelor educaţionale.
Partenerii turci s-au aflat la a doua vizită în ţara noastră, au fost primiţi tradiţional de  către elevii Şcolii Gimnaziale “Geo Bogza”, cu pâine şi sare.  Aceştia au vizitat sălile de clasă, au luat parte la atelierele de creaţie de la Liceul de Arte Plastice  “Nicolae Tonitza, urmând ca apoi să fie insoţiti la o plimbare cu Bucharest City Tour, pentru a descoperi principalele obiective turistice din Bucureşti. Atracţia principală  a fost Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”, unde au putut admira arhitectura tradiţională romanescă.