Informatii privind inscrierea in invatamantul liceal, profesional si dual

ORDIN Nr. 5532/2019 din 11 decembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 – CLICK AICI

ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar
2020 – 2021 – CLICK AICI

Ordinul nr. 5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul
admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual
pentru anul școlar 2020-2021 – CLICK AICI