Statutului Elevului

ORDIN
pentru aprobarea Statutului Elevului
în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
şi în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
Art. 1. — Se aprobă Statutul Elevului, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectorâtul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin:
Mircea DUMITRU,
MINISTRU