Hotărâri CA 2024

Metodologia – Cadru de organizare și funcționare a

consiliilor de administrație din Școala Gimnazială

„Geo Bogza”

OM-6223-CA

Hot. nr. 19 / 15.04.2024

SKM_C22724041714590

Hot. nr. 5 / 17.01.2024

1701

Hot. nr. 7 / 31.01.2024

31.01

Hot. nr. 8 / 14.02.2024

14.02

Hot. nr. 15 / 27.03.2024

27.03