Anunț organizarea testării cadrelor didactice fără studii corespunzătoare postului