Viziunea școlii

„EDUCĂM ASTĂZI PENTRU SOCIETATEA DE MÂINE!”

La multi ani,
ROMANIA !

7 decembrie - Proiect Erasmus

„Popular Folk Dances: a mirror of the national traditions of the minorities”
Școala noastră a îmbrăcat haine de sărbătoare în prima zi a vizitei partenerilor din Italia, Portugalia, Slovenia și Turcia. Obiectivele proiectului urmăresc:
– Promovarea identității naționale, în paralel cu respectarea tiparelor culturale ale minorităților, în vederea stopării fenomenului de pierdere a identității naționale (generat de tendința accelerată de globalizare manifestată la nivelul întregii lumi), prin organizarea și diseminarea activităților de proiect;
– Conștientizarea și promovarea diversității culturale și extinderea cooperării și schimbului cultural, prin realizarea de schimburi de experiență având ca participanți profesori și elevi din instituții de învățământ de diverse niveluri din alte zone culturale UE și nonUE;
–  Consolidarea dialogului intercultural și dezvoltarea colabărării, prin organizarea în comun a unor activități cultural-artistice;
– Promovarea interculturalității, toleranței și a respectului față de valorile europene;
– Dezvoltarea abilităților lingvistice, prin comunicarea în limba engleză cu partenerii aparținând altor culturi.

8 decembrie - Proiect Erasmus

Cu multă îndemânare și entuziasm elevii au reînviat meșteșugurile de altădată prin participarea la atelierele de artă tradițională românească:
– săculeți de cânepă cu cusături ornamentale tradiționale;
– figurine tradiționale pe lingură de lemn;
– pictură/tablouri cu motive tradiționale;
– semne de carte cu motive tradiționale.
Operele de artă, realizate de mâinile lor, ne-au bucurat pe toți, copiii pot reînvia tradițiile!

9 decembrie - Proiect Erasmus

Spectacol de dansuri populare și contemporane susținut de elevii școlii noastre și parteneri la Muzeul Național al Țăranului Român

9 decembrie - Proiect Erasmus

Vizite culturale:
– Castelul Peleș, într-un peisaj de poveste;
– Atelier de articole tradiționalele pe Valea Doftanei;
– Introducere în bucătăria tradițională românească pe Valea Doftanei.

10 decembrie - Proiect Erasmus

Expoziția de artă populară
Valorile tradiționale sunt parte a identității culturale care trebuie păstrate și pusese în valoare într-un spirit modern, pentru că locul lor este alături de valorile europene. Expoziția a reunit laolaltă costume populare, ceramică, țesături, atât din țară noastră cât și din țările partenere implicate în proiect, reușind să impresioneze profund pe toți cei care i-au trecut pragul și va rămâne deschisă pentru toți elevii școlii.

11 decembrie - Proiect Erasmus

Vizita culturală în București
Deși zilele când Bucureștiul era considerat „Micul Paris” au trecut de mult, orașul continuă să impresioneze prin stilurile arhitecturale, prin istoria și poveștile locurilor. Casa Poporului, Centrul Vechi și librăria Căturești Carusel i-au purtat pe oaspeții noștri în atmosfera încărcată de istorie și eleganță a Bucureștiului de altădată.

11 decembrie - Proiect Erasmus

Festivitate de încheiere a mobilității din România
Evaluarea și analiza mobilității au întrecut rezultatele așteptate, prin gradul de implicare al elevilor în dialogul intercultural.
Momentul de final a aparținut echipei din Slovenia care ne-a încântat cu trei fragmente muzicale, separate de aplauze. Fiecare fragment muzical este specific unei zone geografice din Slovenia: zona muntoasă, zona de câmpie și zona litoralului. Nu este o noutate, peste tot în lume culturile tradiționale erau în strânsă legătură cu habitatele naturale și cu ocupațiile generate de resursele existente.
Activitățile desfășurate în cadrul proiectului pot fi promotoarele unor direcții inovative de dezvoltare instituțională și pot oferi o dimensiune europeană ofertei educaționale prin expertiza educațională a mai multor parteneri care conlucrează pentru identificarea celor mai optime scenarii didactice.

Școala noastră va avea porțile deschise pentru nevoile în continuă schimbare ale tuturor beneficiarilor educației.

Obiectivele noastre

 • Asigurarea calității demersurilor educative în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora în spiritul educației inclusive și a valorilor democrației;
 • Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare în care elevii să se simtă valorizati și reponsabilizați;
 • Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin derularea de programe şi proiecte educative de cooperare națională și internaţională;
 • Organizarea întregii activități a școlii în jurul beneficiarilor iar calitatea să reprezinte elementul fundamental în programele și proiectele/parteneriatele educaționale ale scolii;
 • Susținerea furnizării de formare profesională pentru creșterea oportunităților învățării pe tot parcursul vieții

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

 • 18 săli de clasă
 • 5 Laboratoare: Informatica Biologie, Chimie, Fizică, AEL
 • 1 Cabinet Club European;
 • 1 Bibliotecă; 
 • Semiinternat
 • Sală de mese amenajată pentru elevii de la semiinternat.
 • 1 Cabinet medical
 • 1 Cabinet stomatologic
 • 1 Cabinet psihopedagogic
 • 1 mini-teren de fotbal;
 • 1 sală amenajată pentru gimnastică.

Şcoala Gimnazială “ Geo Bogza” şcolarizează copii, cu vârstă între 6 şi 15 ani , pentru :

a) învăţământ primar : clasa pregătitoare şi clasele I-IV;

b) învăţământ gimnazial : clasele V-VIII

 • Cadre didactice titulare
 • Asigurarea calităţii actului educaţional
 • Cadre didactice ancorate în realitatea educaţională
 • Comunicare permanentă cu părinţii elevilor

Limbile străine care se studiază în școală:

 • Limba engleză
 • Limba franceză

Tintele strategice, fundamentate pe analiza SWOT, ilustrează scopurile organizaţiei şcolare. Gândite pentru remedierea punctelor slabe şi reducerea efectelor ameninţărilor, având drept suport punctele tari și oportunitățile existente în acest moment.
Amenajarea unui centru de informare si documentare, în vederea accesării lui libere de către elevi care să trezească interesul copiilor pentru studiu;
✓ Dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin susţinerea construirii unei săli de sport, cu sprijinul Primăriei sectorului 1 și amenajarea unei săli de clasă care să funcționeze ca oa doua sală de gimnastică;
✓ Creșterea gradului de utilizare a softurilor educaţionale la disciplinele predate în învăţământul primar şi gimnazial;
✓ Promovarea educației incluzive şi asigurarea șanselor egale şi de sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate, respectiv a celor cu nevoi speciale;
✓ Diversificarea şi extinderea relaţiilor de cooperare cu alte şcoli, cu instituţii de cultură pe plan naţional şi internaţional.

Aniversarea a 150 de ani de la atestarea documentară a Şcolii Gimnaziale „Geo Bogza”

Discursul rostit de către d-na director, prof. Aurelia Abaluta