Viziunea școlii

„EDUCĂM ASTĂZI PENTRU SOCIETATEA DE MÂINE!”

La multi ani,
ROMANIA !

Școala noastră va avea porțile deschise pentru nevoile în continuă schimbare ale tuturor beneficiarilor educației.

Obiectivele noastre

 • Asigurarea calității demersurilor educative în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora în spiritul educației inclusive și a valorilor democrației;
 • Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare în care elevii să se simtă valorizati și reponsabilizați;
 • Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin derularea de programe şi proiecte educative de cooperare națională și internaţională;
 • Organizarea întregii activități a școlii în jurul beneficiarilor iar calitatea să reprezinte elementul fundamental în programele și proiectele/parteneriatele educaționale ale scolii;
 • Susținerea furnizării de formare profesională pentru creșterea oportunităților învățării pe tot parcursul vieții

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

 • 18 săli de clasă
 • 5 Laboratoare: Informatica Biologie, Chimie, Fizică, AEL
 • 1 Cabinet Club European;
 • 1 Bibliotecă; 
 • Semiinternat
 • Sală de mese amenajată pentru elevii de la semiinternat.
 • 1 Cabinet medical
 • 1 Cabinet stomatologic
 • 1 Cabinet psihopedagogic
 • 1 mini-teren de fotbal;
 • 1 sală amenajată pentru gimnastică.

Şcoala Gimnazială “ Geo Bogza” şcolarizează copii, cu vârstă între 6 şi 15 ani , pentru :

a) învăţământ primar : clasa pregătitoare şi clasele I-IV;

b) învăţământ gimnazial : clasele V-VIII

 • Cadre didactice titulare
 • Asigurarea calităţii actului educaţional
 • Cadre didactice ancorate în realitatea educaţională
 • Comunicare permanentă cu părinţii elevilor

Limbile străine care se studiază în școală:

 • Limba engleză
 • Limba franceză

Tintele strategice, fundamentate pe analiza SWOT, ilustrează scopurile organizaţiei şcolare. Gândite pentru remedierea punctelor slabe şi reducerea efectelor ameninţărilor, având drept suport punctele tari și oportunitățile existente în acest moment.
Amenajarea unui centru de informare si documentare, în vederea accesării lui libere de către elevi care să trezească interesul copiilor pentru studiu;
✓ Dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin susţinerea construirii unei săli de sport, cu sprijinul Primăriei sectorului 1 și amenajarea unei săli de clasă care să funcționeze ca oa doua sală de gimnastică;
✓ Creșterea gradului de utilizare a softurilor educaţionale la disciplinele predate în învăţământul primar şi gimnazial;
✓ Promovarea educației incluzive şi asigurarea șanselor egale şi de sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate, respectiv a celor cu nevoi speciale;
✓ Diversificarea şi extinderea relaţiilor de cooperare cu alte şcoli, cu instituţii de cultură pe plan naţional şi internaţional.

Aniversarea a 150 de ani de la atestarea documentară a Şcolii Gimnaziale „Geo Bogza”

Discursul rostit de către d-na director, prof. Aurelia Abaluta