Graficul de desfășurare a probelor pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv a limbii engleze 2018-2019

GRAFICUL de desfășurare a probelor pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu a limbii engleze pentru anul școlar 2018-2019 și CRITERIILE SUPLIMENTARE de admitere aprobate în Consiliul de Administrație al școlii din data de 30.05.2018.

Graficul de desfășurare a probelor:

Proba scrisă: marți, 19 iunie 2018, în intervalul orar 9:00-10:00.
Proba orală: marți, 19 iunie 2018, după proba scrisă, începând cu orele 11:00.
Rezultatele, înainte de contestații, se afișează marți, 19 iunie 2018, ora 18:00, la sediul și pe site-ul Școlii Gimnaziale ,,Geo Bogza”.
Contestații: Cererile pentru reevaluarea lucrărilor se primesc la secretariatul școlii, în data de 20 iunie 2018, în intervalul orar 12:00-13:00.
Rezultatele finale de după contestații se afișează în data de 20 iunie 2018, la ora 16:00, la sediul și pe site-ul Școlii Gimnaziale ,,Geo Bogza”.
În situația neocupării numărului de locuri prevăzut, se va organiza o nouă sesiune de admitere în perioada 1-7 septembrie 2018.
Criteriile specifice:

Medie minimă de admitere- 70 de puncte;
Departajarea pentru același punctaj final se face prin compararea rezultatelor obținute la proba scrisă.