Precizări privind Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar sesiunea 2024