ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA TESTULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ-LIMBA ENGLEZĂ – AN ȘCOLAR 2023-2024

PROCEDURA ADMITERE V 2023: http://ismb.edu.ro/documente/examene/2023/Intensiv/PROCEDURA_ADMITERE_V_2023.pdf

GRAFIC ADMITERE CLASA V 2023: http://ismb.edu.ro/documente/examene/2023/Intensiv/GRAFIC_ADMITERE_CLASA_V_2023.pdf

    1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE (link)

    2. CERERE DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A REZULTATELOR OBȚINUTE LA EXAMENE CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ (link)

    3. CERERE DE REEVALUARE A LUCRĂRII SCRISE  la Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională (link)

    4. CERERE DE VIZUALIZARE  A LUCRĂRII SCRISE  la Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională (link)

Planul de școlarizare pentru clasa a V-a ( clasă cu predare intensivă a limbii engleze în anul școlar 2023-2024)

               Nr. clase : 1 / Nr. elevi : 29

Candidații cărora le sunt recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examenele cu recunoaștere internațională nu vor susține testul de competențe lingvistice, rezultatul lor fiind nota 10 ( 100 pc).