ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOSTIINTELOR DE LIMBA MODERNA PENTRU ADMITERE CLS a IX-a IN REGIM BILINGV,PENTRU ANUL SCOLAR 2023-2024

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ ISMB NR. 6390 DIN 23.03.2023 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE a IX-a CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024 POATE FII ACCESATA CU AJUTORUL LINKULUI : http://ismb.edu.ro/documente/examene/admitere/2023_2024/Procedura_6390_23_03_2023.pdf.

Anexa Cerere Echivalare (link).

Modalitate organizare și desfășurare – link.