Lista condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;

Program de depunere a dosarelor de transfer/pretransfer consimțit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului Fișa de evaluare a lecției utilizată în cadrul inspecțiilor speciale la clasăLista condițiilor specifice pentru etapele de transfer/pretransfer consimțit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului stabilite conform ART. 32 ALIN. (4) din metodologia-cadru aprobată prin OME NR. 6877/2023Grafic de […]

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2024

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2024