Procesul de selecție a profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu din învățământul gimnazial

Vă transmitem nota nr.190/MCA/50.05.2016 referitoare la prelungirea calendarului privind selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu din învățământul gimnazial.

Documentul atașat – Click aici