Mesaj

Stimați oaspeți!      Stimați părinți!        Stimați colegi!     Dragi elevi!

Acest început de an școlar își deschide porțile pentru două generații: a elevilor de clasa I dar și a elevilor de la clasa pregătitoare. Ca în fiecare an acest moment este marcat de o intensă emoție și în egală măsură de bucuria care caracterizează orice început.

Bucuria începutului, a revederii este și o nouă provocare, atât pentru dascăli, cât și pentru familiile elevilor.Pentru unii este o continuare a activității din anii anteriori, pentru alții este un început emoționant și promițător. Și desigur, pentru clasele a VIII a, este o încunurare a eforturilor depuse, împreună cu dascălii lor.Tuturor școala noastră le urează”Un an școlar cu Succes” și multe realizări în plan personal și colectiv.

Misiunea dificilă, ca educatorii, să formeze nu numai îndemânări și deprinderi, ci și caractere nu se poate realiza fără sprijinul familei-iată de ce sperăm că noul an școlar va fi un an al colaborării, înțelegerii și solidarității între școală și familie.

Comunitatea locală ne-a susținut în asigurarea unei baze materiale moderne absolut necesară în obținerea performanțelor. Astfel cu sprijinul Primăriei sectorului 1 elevii și profesorii cu rezultate deosebite în activitatea școlii au beneficiat de o vizita de studiu la Praga în cadrul proiectului ”Călătorie și cunoaștere”, iar în cadrul Parteneriatului educațional cu Primăria Municipiului București de o vizita de studiu în Grecia și o  vizita de studiu la Neptun-Comorova.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București ne îndrumă și ne sprijină în mod direct în demersurile noastre pentru dezvoltarea activității instructiv-educative, pentru derularea proiectelor și programelor naționale și internaționale. Dovadă a acestui fapt este prezența d-nei Inspector Cristiana Mateiciuc-inspector pentru proiecte educaționale și programe comunitare.

Dragii mei colegi,vă mulțumesc pentru dăruirea voastră, pentru profesionalismul de care dați dovadă an de an și vă urez să fiți sănătoși, puternici și răbdători pentru ca împreună să ducem acești copii pe o treaptă mai sus, pe o treaptă a performanțelor.

Să avem cu toții un an școlar căt mai bun!

Director    Prof. Aurelia Abăluță