Lista cererilor neadmise și grupele din programul „Educație pentru viață”