Informaţiile privind înscrierea în învaţământul primar 2021

Informaţiile privind înscrierea în învaţământul primar se pot obţine la numarul de telefon 021 222 30 72 
Telverde 0800816021

ANUNȚ

Conform art. 13(9) din metodologie, ordinea prin care se realizează programarea telefonică şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei prioritaţi la înscriere;

Documentele necesare pentru înscrierea în învatamantul primar sunt:
- CERERE TIP ÎNSCRIERE;
- CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL (COPIE+ORIGINAL);
- ACTE DE IDENTITATE PĂRINȚI/TUTORE LEGAL (COPII+ORIGINAL);
- PĂRINȚII DIVORȚAȚI DEPUN LA ÎNSCRIERE HOTARÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ DIN CARE REZULTĂ MODUL ÎN CARE SE EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ȘI UNDE A FOST STABILITĂ LOCUINȚA MINORULUI (COPIE);
- DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DEZVOLTAREA PSIHOSOMATICĂ CORESPUNZATOARE PENTRU PARCURGEREA CLASEI PREGĂTITOARE (ACOLO UNDE ESTE CAZUL)
- 1 DOSAR