Plan de școlarizare 2011-2012

METODOLOGIE
pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea reŃelei unităŃilor
de învăŃământ preuniversitar de stat pentru anul scolar
2011-2012
CAPITOLUL I
ASPECTE CU CARACTER GENERAL
Art.1. Potrivit prevederilor Legii învăŃământului nr. 84/1995,
republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul EducaŃiei,
Cercetării, Tineretului si Sportului organizează reŃeaua învăŃământului
preuniversitar de stat si propune Guvernului, spre aprobare, cifrele de
scolarizare.
Art.2. Pentru anul scolar 2011-2012, propunerile pentru proiectul
planului de scolarizare si al reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar se
vor elabora de inspectoratele scolare. Fiecare inspectorat scolar va realiza un
studiu de specialitate prin care va fundamenta planul de scolarizare din
perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice, sociologice si
economice. La elaborarea acestuia vor fi implicaŃi profesorii consilieri din
centrele si cabinetele scolare,

citește documentul …

Lasă un răspuns