Plan de școlarizare 2012-2013

METODOLOGIE
pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar
2012-2013
CAPITOLUL I
ASPECTE CU CARACTER GENERAL
Art.1. Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar şi înaintează Guvernului, spre aprobare, cifrele de şcolarizare.
Art.2. Pentru anul şcolar 2012-2013, propunerile pentru proiectul planului de şcolarizare şi al reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar se vor elabora de inspectoratele şcolare. Fiecare inspectorat şcolar va realiza un studiu prin care va fundamenta proiectul planului de şcolarizare din perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice, sociologice şi economice. La elaborarea acestuia vor fi implicaţi profesorii consilieri din centrele şi cabinetele şcolare, specialişti din centrele judeţene/ale municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, din cadrul centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de asistenţă psihopedagogică, cadre didactice de la toate nivel

citește tot…

Lasă un răspuns